Het CTR beschikt over verschillende departementen :

Medisch klik hier voor meer info >>>
Verzorging klik hier voor meer info >>>
Paramedisch klik hier voor meer info >>>


Alle departementen evolueren binnen een rijk multidisciplinair context. Aan elke verzorgingseenheid is een geneesheer verbonden.

Een groot aantal professionelen vervolledigt het team : sociaal assistenten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen en neuropsychologen, bandagisten, sportleraars, bibliothecaris, onderwijzers.

Ze werken zowel in de verzorgingsruimte van de patiënt als in hun eigen lokalen : ontspanningsatelier, functionele ergotherapie, pre-professionele ergotherapie (vandaag vooral gericht op informatica), hydrotherapie, fysiotherapie, individuele- en groepskinesitherapie, school, bibliotheek, sportzaal (A.S.C.T.R), centrum voor protheses, ortheses en rolstoelen.

Vanuit therapeutisch oogpunt wordt een veelheid aan recreatieve activiteiten georganiseerd (karting, bioscoop…).

Het CTR beschikt eveneens over een ambulante dienst voor re-adaptatie en een erkende gespecialiseerde dienst voor beroepsbegeleiding.

* ASCTR (Association Sportive du CTR - Sportvereniging van het CTR) ligt aan de basis van de oprichting van de belgische sportfederatie voor andersvaliden die haar medewerking verleende aan de oprichting van de paralympische spelen.
 
Omgeving :

Een groene omgeving :
Het CTR ligt midden in het indrukwekkend kader van het Brugmann Ziekenhuis. Een unieke omgeving in het centrum van Brussel.

Van op ons nieuw terras met zicht op het park en op de bomenrijen hebben de patiënten de mogelijkheid te ontspannen en te rusten buiten de typische ziekenhuisomgeving.

Heel wat revalidatie en readaptatie activiteiten worden eveneens in openlucht georganiseerd.