Eerste centrum voor readaptatie en revalidatie in België.

Het CTR wendt zich tot patiënten met traumatische en medische letsels, ruggemergletsels, orthopedische letsels (polytrauma en amputaties), cranio-cerebrale trauma's, perifere neurologische letsels,…

Het CTR werd opgericht in 1950. Vanaf het prille begin richtten we ons op de volledige omkadering, opvang, readaptatie en revalidatie van slachtoffers van ongevallen of personen met locomotorische en ernstige neurologische aandoeningen.

Onze inspanningen zijn gestoeld op een sterke, constante en participatieve gedrevenheid. In een universitaire en gespecialiseerde omgeving, bieden we een volledige en multidisciplinaire opvang.

Wij bieden kwaliteitszorg, verstrekt door competent personeel.
Samen met onze patiënten bouwen wij elke dag een stukje weg naar een opnieuw leefbaar en waardig leven.


Een aangepast en compleet verzorgingsteam :

Het succes van het CTR is het resultaat van het werk van een geëxperimenteerd pluridisciplinair team, samenwerkend, dynamisch en gemotiveerd door een gemeenschappelijk revalidatieobjectief. Op deze wijze wordt iedere medewerker op zijn niveau geïmpliceerd :

• Voor iedere patiënt een individueel   protocol voor aangepaste
• 'tenlastename'
• Kwaliteit van de zorgen
• Integratie van nieuwe technieken en technologische revalidatie
• Aanpassing en op maat uitvoeren  
van specifiek materiaal (prothesen, orthesen, implantaten, rolstoelen)
• Toegepast medisch en
wetenschappelijk onderzoek

Op deze manier wordt de revalidatie zowel op verpleegkundig, medisch, paramedisch, sociaal en psychologisch gebied benaderd.