Consulteer ook de rubriek MEER INFO
Medisch

De medische dienst omvat de consultaties en de onderzoekstechnieken op volgende domeinen: neurologie, spasticiteit, neuro-urologie, neuro-proctologie, neuro-seksuologie, electrofysiologie, fysische geneeskunde, gastro-enterologie en cardiologie.

Een belangrijk deel van de gespecialiseerde chirurgie richt zich naar volgende domeinen : doorligwondenchirurgie, chirurgie van de wervelkolom, functionele chirurgie (reanimatie van de bovenste ledematen en peestranfers ter hoogte van de ledematen), behandeling van para-osteo-artropatieën, urologische chirurgie, endoscopische chirurgie, orthopedische chirurgie.

Het CTR beschikt over twee moderne en volledig uitgeruste operatiezalen. Voor andere medische specialisaties doet het CTR een beroep op extern advies, meestal in samenwerking met de diensten van het Brugmann Ziekenhuis.

De geneesheren van het CTR zijn allen specialisten in revalidatie. Zij stellen geïndividualiseerde revalidatieprogramma’s op en werken mee aan de revalidatie van de patiënt.

Het CTR is een ziekenhuis waar stages gevolgd worden door post- gradueerden en gegradueerden in geneeskunde.

Talrijk researchwerk wordt in het CTR verwezenlijkt in de revalidatiesector en voor pathologieën waarin zij gespecialiseerd is.

Het CTR beschikt onder meer over een spoeddienst die een snelle opvang mogelijk maakt van zowel vroegere patiënten als van patiënten die een pathologie vertonen waarin het CTR gespecialiseerd is.