Consulteer ook de rubriek MEER INFO
Kinesitherapie

De revalidatiekinesitherapie richt zich op de motoriek in nauwe samenwerking met alle andere disciplines.

De algemene filosofie van de dienst is gericht op een maximaal herstel van de patiënt zodat deze een functioneel leven kan leiden rekening houdend met zijn pathologie.

Hiertoe worden verschillende technieken en behandelingswijzen toegepast. De patiënt kan zowel individueel als in groep begeleid worden, op verschilllende tijdstippen de zelfde dag.
Naast de traditionele mechanische-, fysische- en massagetherapieën, ontwikkelden we ook specifieke readaptatie programma’s inzake electrostimulatie, neurologische therapieën, biofeedback en hydrotherapie in het zwembad.

In samenwerking met de universiteiten en hogescholen begeleiden wij stagiairs en ontwikkelen wij researchwerken op het gebied van de revalidatie.


Ergotherapie

De ergotherapie zet alles in het werk opdat de deficiënte patiënt zijn zelfstandigheid kan terugvinden. De ergotherapeuten doen beroep op activiteiten en het “in croncrete situaties stellen” als therapeutische middelen.
De dienst ergotherapie bestaat uit drie sectoren : functioneel, distractief en professioneel.
Onderzoek, sensibilisering, initiaties in nieuwe beroepsactiviteiten.
Advies voor de inrichting van werk en/of onderwijsplaats.
Werken aan de functionele recuperatie.
Aanpassing/verbetering van de fysieke, cognitieve en gedragsmogelijkheden, aanleren van handelingen voor het dagelijks leven, advies inzake aanpassingen en technische hulp, ontspanningsactiviteiten, extra-muros activiteiten en gebruik van nieuwe technologieën voor het bewerkstelligen van een optimale autonomie.
De dienst ergotherapie beschikt over een therapeutisch appartement: aanleren van dagelijkse bezigheden, vergemakkelijken van een veilige overgang van een ziekenhuisomgeving naar een thuisomgeving

Logopedie, neuropsychologie en psychologie

Zijn geïntegreerd in de evaluatie en de revalidatieprogramma’s op basis van de individuele noden.


Sociale dienst

Bijstand om in overleg met de patiënten en hun naasten een revalidatieprogramma uit te werken gericht op de sociale, familiale en professionele reïntegratie.
Beschermt de belangen van de patiënt en biedt oplossingen voor verschillende administratieve problemen.


Centrum voor protheses en ortheses (C.P.O)

Een geïntegreerd atelier met apparatuur biedt, dankzij de samenwerking met de medische en paramedische teams, de beste garanties inzake kwaliteit en efficiëntie.
Het CPO maakt (op maat) ortheses, protheses, corsetten, schoenen en steunzolen en levert alle geprefabriceerd fixatie en immobilisatie materiaal.
Een multidisciplinair team, samengesteld uit een bandagist, een ergotherapeut en een technicus, verzekert de keuze, de aankoop en de aanpassing van rolstoelen en kussens tegen doorligwonden.
Het Centrum voor Protheses en Ortheses van het CTR is erkend door RIZIV en maakt deel uit van de G.E.F.O.P. (Groupe Expert Francophone Orthèses-Prothèses) die topbedrijven uit deze sectoren groepeert.