Consulteer ook de rubriek MEER INFO
Algemene verpleegkundige zorgen en revalidatie

De verpleegkundige zorgen in het kader van de revalidatie richten zich in hoofdzaak naar de autonomie van de patiënt : bijstand en re-educatie zijn de twee sleutelwoorden in deze rijke multidisciplinaire omgeving.
Zoals in elk ziekenhuis verzekert de verpleegkundige een voortgezette aanwezigheid ten dienste van de patiënt. Zoals in de meeste readaptatiecentra wordt de relatie verzorger-verzorgde gekenmerkt door twee specifieke karakteristieken : langdurig verblijf en verlies van verschillende lichaamsfuncties.
Deze twee elementen noodzaken een nauwe samenwerking met de patiënt, zowel vanuit psychologisch als fysisch standpunt. De verzorging zelf is gebaseerd op technieken van re-educatie van de blaas en het darmstelsel, door het aanleren van preventietechnieken ter voorkoming van mogelijke complicaties, en het verzekeren van een maximale onafhankelijkheid van de patiënt.

Het CTR beschikt over 5 verzorgingseenheden. De eenheden 1B, 1C, 2B en 2C ontvangen patiënten met medullaire verwondingen, ernstige trauma’s en personen die een amputatie ondergingen. Eenheid 3B richt zich naar de patiënten met een hersentrauma. Het CTR beschikt bovendien over een technisch blok bestaande uit het operatiekwartier, de spoeddienst, de radiografie en de consultatieruimten. Het verzorgend en verpleegkundig personeel bestaat uit zo’n 100 personen. Elke eenheid beschikt over een logistiek assistent. Ambulanciers zorgen voor het intern en extern transport naar behandelings- en onderzoeksplaatsen. We werken steeds in “teamverband”.
De permanente vorming van het personeel wordt aangemoedigd en elk jaar neemt het CTR deel aan het congres van de “Association des Infirmières et Infirmiers de Rééducation et de Réadaptation” (http://www.airr.info )

Via een overeenkomst ontvangt het CTR ook stagiairs verpleegkunde van de 3de graad van de “Haute Ecole Francisco Ferrer (http://www.brunette;brucity.be/heff/) en de “Haute Ecole Galilée (http://www.galilee.be).
Ook Belgische of buitenlandse studenten, die een stage bij ons willen lopen in het kader van hun eindwerk rond het thema readaptatie, zijn van harte welkom.